Privacy statement

CAPE Groep

Wij zijn CAPE Systems Integration B.V., gevestigs aan de Kosteeweg 13, 7447 AJ Hellendoorn. U kan ons bereiken via privacy@capegroep.nl.

Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke:

Persoonsgegevens Doel Grondslag Additionele informatie Bewaartermijn
IP adres, uw activiteiten op onze website en informatie over uw apparaat en browser. Inzicht in het gedrag van onze bezoekers zodat we uw bezoek aan onze sites zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken Google Analytics om onze gebruikers een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. Zie de sectie over Google Analytics voor meer informatie.
IP adres, uw activiteiten op onze website en informatie over uw apparaat en browser. Het beschikbaar houden van onze websites. Gerechtvaardigd belang. Dit wordt beheerd door onze hosting provider. 6 maanden
Gegevens met betrekking tot sollicitaties Verwerken van uw sollicitatie Contract Tot 4 weken na het eind van de procedure. Indien u dat wenst kan deze periode worden uitgebreid naar een jaar voor gebruik bij toekomstige vacatures.
Contact gegevens Direct marketing Gerechtvaardigd belang Wij gebruiken uw contactgegevens om u te informeren over onze producten en diensten. U kan dit op elk moment  stopzetten. Totdat u de contacten stopzet.

 

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, zie onze Cookie Verklaring

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde beslissingen, gebaseerd op uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics slaat informatie op in Google servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze informatie leveren aan derden als ze juridisch daartoe verplicht zijn, of als deze derden deze informatie verwerken op verzoek van Google. Google geeft aan zich te houden aan de privacy wetgeving in de landen waar het actief is.

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens beschermen. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en hebben Google Analytics ingesteld conform de richtlijnen van Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat het laatste kwart van uw IP adres wordt gemaskeerd, en we Google verboden hebben de verzamelde informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie over de privacy verklaring van Google, klik hier:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Hotjar

We maken gebruik van Hotjar. We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische service die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen en stelt ons in staat om onze service te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaat type, browserinformatie, geografische locatie en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. We hebben een DPA met Hotjar die hen verbiedt om de verzamelde gegevens namens ons te verkopen. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Hotjar.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij doen al het redelijke om ervoor te zorgen dat het niveau van beveiliging evenredig is met de risico’s gerelateerd aan de verwerking van de persoonsgegevens. Wij nemen organisatorische, technische en administratieve maatregelen die ontworpen zijn om persoonsgegevens in onze organisatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, vernietiging, verlies, verandering en misbruik. Ons Informatiebeveiliging Management Systeem is ISO 27001 gecertificeerd. Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de medewerkers die deze informatie nodig hebben voor het uitoefenen van hun functies. Helaas kan de 100% veiligheid van geen enkele verwerking gegarandeerd worden.

Wij slaan uw persoonsgegevens op binnen de Europese Unie. Wij zorgen ervoor dat onze verwerkers hetzelfde doen. In het geval dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika, dragen wij er zorg voor dat deze verwerker is gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield raamwerk.

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze verwerkers (bijvoorbeeld onze hosting partijen). Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze verwerkers een niveau van beveiliging hebben dat evenredig is met de risico’s gerelateerd aan de verwerking van de persoonsgegevens. We hebben een verwerkersovereenkomst met onze verwerkers afgesloten om er voor te zorgen dat de verwerking volgens onze instructies gebeurd en binnen de grenzen van de AVG blijft.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarvoor wij als verwerkingsverantwoordelijke optreden. In het geval dat wij niet de verwerkersverantwoordelijke zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen vervolgens samenwerken met deze verwerkingsverantwoordelijke om er voor te zorgen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

  • Het recht om inzicht te vragen in uw persoonsgegevens;
  • Het recht on te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren;
  • Het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
  • Het recht om restricties aan te vragen op het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Het recht op data portabiliteit;
  • In het geval dat onze verwerkingsgrondslag toestemming is, het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking voor het intrekken van toestemming;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Als u uw rechten wenst uit te oefenen kunt u uw verzoek sturen naar het email adres dat boven is genoemd. Voor uw en onze bescherming, is het mogelijk dat we u verder moeten identificeren voordat we uw verzoek gaan uitvoeren. Wij zullen aan uw verzoek voldoen voor zover dit vanuit de wet is verplicht. Als u het idee heeft dat u geen bevredigend antwoord heeft gekregen van ons, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw land.

Veranderingen aan deze privacy verklaring

De regels rondom privacy en persoonsgegevens en ook ons gebruik van persoonsgegevens is aan verandering onderhevig. Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wij verzoeken u deze verklaring regelmatig te bekijken.

Laatste verandering: 20 Februari 2020