Privacy statement

CAPE

CAPE Groep B.V. en Cape Systems Integration B.V., hierna “wij” en “CAPE”, zijn gevestigd in Nederland aan de Kosteeweg 13 74447 AJ te Hellendoorn. CAPE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit privacy statement. Wat zijn persoonsgegevens Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld jou. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: je naam, huisadres of persoonlijk e-mailadres. Maar ook andere zaken die naar jou of een ander persoon verwijzen, zoals een Burgerservicenummer (BSN).

Persoonsgegevens bij CAPE

Bij CAPE werken we dagelijks met informatie van onszelf en onze klanten. Vaak is deze informatie erg gevoelig en waardevol voor de eigenaar. Wij vinden het dan ook niet meer dan normaal dat we met die informatie netjes en zorgvuldig omgaan. Datzelfde geldt voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij houden ons daarbij aan de eisen zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de “AVG”.
In dit Privacy Statement geven we je graag meer informatie over hoe wij persoonsgegevens (van jou) verzamelen en gebruiken, en met welk doel we dat doen. Wij adviseren je daarom dit privacy statement zorgvuldig te lezen.
Dit privacy statement heeft betrekking op:
 • Onze website, en daarop gelinkte web gebaseerde formulieren, die specifiek wordt ingezet om nieuwe collega’s te vinden: www.werkenbijcape.nl
Wanneer je gebruik maakt van bovengenoemde websites en diensten die wij als CAPE bieden, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of je bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij jij daar vooraf (expliciet) toestemming voor hebt gegeven.

Welke gegevens worden verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze sites en daarop geplaatste formulieren, kunnen we de volgende gegevens verzamelen.
Voor wervingsdoeleinden via het “Solliciteer Direct” formulier
Voor wervingsdoeleinden verwerken we onderstaande gegevens van jou als (potentiële) sollicitant.
 • Roepnaam
 • Voorvoegsels
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via je CV, in correspondentie en telefonisch contact
Wij delen deze gegevens alleen met functionarissen die betrokken zijn bij ons werving- en selectieproces. We bewaren deze gegevens maximaal één jaar vanaf het moment dat jouw sollicitatieprocedure bij ons is geëindigd, gedurende die tijd zit je namelijk in onze “talentpool”.
Voor het correct weergeven, optimaliseren en onderhouden van onze websites
We verbeteren onze websites continu, dit om onze sites voor jou en anderen goed toegankelijk te houden op gangbare apparaten en met gangbare browsers. Daarvoor worden de volgende gegevens verwerkt.
 • Publieke IP-adres vanaf waar je onze websites bezoekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Internetbrowser en apparaat type waarmee je onze websites bezoekt
Deze gegevens zijn toegankelijk voor functionarissen die zich bezighouden met onze websites. Daarnaast kunnen ze worden ingezien door onze hostingprovider, die ze kan gebruiken voor het oplossen van technische problemen. De gegevens worden verder niet gedeeld. We bewaren deze gegevens zes maanden. Zie ook paragraaf “Cookies op CAPE-websites” hieronder.
Waardenmatch
CAPE kan een vragenlijst toepassen die de geschiktheid van een potentiële kandidaat beoordeelt. Dat doen we met een tool dat wij de “Waardenmatch” noemen. Met geschiktheid wordt in deze context bedoeld; in hoeverre de normen en waarden van een kandidaat passen binnen de cultuur die wij actief promoten binnen CAPE. Het gaat hier om waarderingen die worden toegekend door computerprogramma's of -systemen. Deze waardering wordt uiteindelijk gedeeld met de functionaris die betrokken is bij jouw wervingstraject. Deze kan gebruik maken van de resultaten van de “Waardenmatch” en deze meenemen in zijn gesprekken en uiteindelijke besluit. Wij delen deze gegevens alleen met functionarissen die betrokken zijn bij ons werving en selectieproces. We bewaren deze gegevens maximaal één jaar vanaf het moment dat jouw sollicitatieprocedure bij ons is geëindigd, gedurende die tijd zit je namelijk in onze “talentpool”.
Google Analytics

Op onze website gebruiken we Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Zonder deze anonieme input van onze bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. Met Google Analytics hebben wij als CAPE Groep een verwerkersovereenkomst gesloten.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Als je Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kan je hier een opt-out plugin opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Jouw rechten, onze plichten

Jouw rechten zijn belangrijk
Als zogenaamde betrokkene, diegene over wie de persoonsgegevens gaan, heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CAPE. Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw eigen toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken. Voor vragen en verzoeken kun je contact opnemen met privacy@capegroep.nl. We zullen altijd tijdig reageren op een vraag of verzoek, in overeenstemming met de AVG.
Onze plichten
Het is onze taak om te zorgen dat jouw gegevens niet onrechtmatig verwerkt worden of zelfs ongewenst verloren gaan. Dat doen we bij CAPE door verschillende lagen van beveiliging toe te passen, in dit geval zijn de belangrijkste maatregelen:
 • Versleuteling van gegevens, zowel tijdens transport over het internet als intern bij CAPE
 • Versleutelde opslag van gegevens op laptops en andere gegevensdragers
 • Logische toegangscontrole op basis van het “need to know” principe
Bij CAPE onderstrepen wij het grote belang van informatiebeveiliging door onze ISO 27001 certificering. Deze internationale norm voor informatiebeveiliging helpt ons bij het blijvend verankeren en verbeteren van informatiebeveiliging binnen onze eigen (werk)processen.

Cookies op CAPE websites

Bij een (eerste) bezoek aan deze website maakt jouw browser een zogenaamd cookie aan. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van jouw computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen. De website kan jou door een cookie bij je eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen. Een cookie van deze website bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt. Wil je geen cookies accepteren? Dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven binnen je browser. Nadeel is dan dat mogelijk bepaalde functionaliteiten van onze websites niet (goed) werken, of, dat je zelfs van bepaalde delen geen gebruik kunt maken.

Dit privacy statement is voor het laatste aangepast op 23 juli 2018.